Cmentarz filialny Parafii pw. św. Jadwigi

wyznaniowy
czynny
tak