SOR 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką