Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA we Wrocławiu

telefon
71 79 84 600
liczba łóżek
120