Klub Aktywnego Seniora przy Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN

kluby seniora przy NGO i parafiach
telefon
71 797 60 80