Klub Seniora „Jak może być jeszcze lepiej” przy Stowarzyszeniu „Żyć Inaczej”

kluby seniora przy NGO i parafiach