Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

inny
telefon
71 / 39 74 152, 268, 269, 314, 315, 316