Całodobowa Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Tęcza”

socjalizacyjna
telefon
71 782 37 65
uwagi
Typ placówki: socjalizacyjna. Organ prowadzący: Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra. Placówka mieści się przy ul. Lutra 6/1