Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

telefon
71 363 46 25