Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych