Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 

telefon
71 346 27 54, 71 346 27 23