Dom Pomocy Społecznej "Arka" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

telefon
71 769 82 70