Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych

telefon
71 322 15 13