Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych 

telefon
71 351 20 22