Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

telefon
71 354 12 24, 71 354 16 25