Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

jednostka budżetowa
telefon
071 770 16 00
Faks
071 770 16 33
Kierownik jednostki
Rafał Niewiadomski