Klub Absolwentów Akademii Sztuki Trzeciego Wieku „Aster”

kluby seniora przy NGO i parafiach
telefon
71 348 53 27