Klub Seniora przy spółdzielni mieszkaniowej Cichy kącik „Uśmiech”

kluby seniora przy NGO i parafiach