Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

zakład budżetowy
telefon
71 354 64 22
Faks
71 355 59 14
Kierownik jednostki
Ewa Wójcik