Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS)

jednostka budżetowa
telefon
71 376 99 00
email
mcus@mcus.pl
Faks
71 376 99 05
Kierownik jednostki
Patrycja Karpicz