Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

jednostka budżetowa
telefon
71 782 23 00 do 03
Faks
71 782 35 95
Kierownik jednostki
Andrzej Mańkowski