Archiwum Miejskie Wrocławia (AMW)

jednostka budżetowa
telefon
71 770 20 10
Kierownik jednostki
Rościsław Żerelik