Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

 • Bursa Silesius im. św. Ignacego Loyoli ul. Wincentego Stysia 16a
  Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja
 • Bursa Szkolna ul. Jemiołowa 46-48
  Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja
 • Bursa Szkolna "GOGA" ul. Kamienna 86
  Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja
 • Bursa Szkół Europejskich we Wrocławiu ul. Henryka Sienkiewicza 6a
  Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja
 • INTERNAT ul. Gajowa 26
  Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja
 • Internat ul. Kiełczowska 43
  Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja
 • Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja
 • Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Edukacja