Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy. Zapisy Studium... mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium... są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Studium Wrocławia

Obowiązujące Studium zostało uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 11 stycznia 2018r.
Nowością w Studium jest podział miasta na 101 jednostek urbanistycznych. Każda z nich posiada indywidualną kartę mającą na celu zwiększenie czytelności dokumentu i powiązanie jego tekstowych zapisów z graficznymi. W późniejszych etapach udostępniania Studium planujemy zaprezentować kolejne narzędzia jeszcze bardziej ułatwiające odkrywanie jego ustaleń i zapisów.

Mapa studium

Przejdź do interaktywnej mapy Studium

Legendy wszystkich warstw projektu Studium dostępne są w lewym panelu aplikacji mapowej w module "Legenda - Studium".

Rysunki Studium

Poniżej można pobrać rysunki projektu Studium. Są one wzbogacone w stosunku do rysunków prezentowanych na naszej interaktywnej mapie o zbliżenie na obszar centrum oraz schematy dotyczące każdego z tematów.

Pobierz komplet materiałów Studium (zip, 848 MB)

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2010 (nieobowiązujące)

Mapa studium

Przejdź do interaktywnej mapy Studium

Legendy wszystkich warstw Studium dostępne są w lewym panelu aplikacji mapowej w module "Legenda".

Przeczytaj archiwalny tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1467/10)

rysunki Studium z 2010 r.

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2006 (nieobowiązujące)

Przeczytaj archiwalny tekst studium z 2006 r. (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/3249/06)

rysunki Studium z 2006 r.

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2001 (nieobowiązujące)

Przeczytaj archiwalny tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXV/1126/01)

rysunki Studium z 2001 r.

Pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 1998 (nieobowiązujące)

Przeczytaj archiwalny tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/680/98)

rysunki Studium z 1998 r.