Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Wybory do Rad Osiedli 2021

Mapa i wyszukiwarka lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu.

Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającej adresowi zamieszkania, siedziby obwodowej komisji wyborczej.

W oknie informacyjnym dla siedziby obwodowej komisji wyborczej prezentowane są m.in. informacje o dostosowaniu lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych, a także lista kandydatów do rady osiedla (przy każdym kandydacie podano dodatkowo wiek, zawód/wykształcenie oraz oznaczenie).

Aplikacja umożliwia zmianę podkładu mapowego (na ortofotomapę) - przez klinięcie ikony "Mapy podkładowe".
Można też ją udostępniać, w różnych formach, za pomocą narzędzia "Udostępnianie", w tym osadzać na innych stronach internetowych.

Aplikacja jest przystosowana do obsługi dotykowej na urządzeniach mobilnych.