Walidator danych BZZ

Wersja struktury danych opisowych
Plik ZIP
Plik ZIP musi spełniać warunki:
  • nazwy plików zbiorów przeznaczonych do walidacji muszą być zgodne ze specyfikacją; wielkość znaków ma znaczenie.
  • plik zip nie może zawierać więcej niż jednego pliku o nazwie zarezerowanej dla zbioru (np. BZZ_DRZEWA_OPIS.csv)
ponadto:
  • plik zip może zawierać dowolną ilość folderów i podfolderów
  • pliki zbiorów mogą znajdować się w dowolnych folderach i podfolderach
  • w pliku ZIP może znajdować się dowolna liczba plików o nazwach innych niż zarezerwowane dla zbiorów
  • Jeśli zbiór przeznaczony do walidacji nie został znaleziony w archiwum ZIP, upewnij się, że jego nazwa jest poprawna