System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Mapy

Mapa kategorii własności »

Informacje ogólne

Mapa kategorii własności udostępnia: obręby geodezyjne, działki wraz z informacją o numerze działek, kategorii własności dla działki, dane podkładowe (adresy, osie ulic, granice miasta) oraz opcjonalnie ortofotomapę z roku 2012.

Informacje o działkach i własnościach są aktualne na dzień 24 października 2014.

Zwracamy uwagę, iż granice obrębów geodezyjnych nie są tożsame z granicami wrocławskich osiedli. Wrocławskie osiedla nie mają niestety jednoznacznie wyznaczonych granic. Ich obszar jest definiowany, dla celów wyborczych, uchwałami Rady Miejskiej Wrocławia określającymi jedynie, które adresy przynależą do poszczególnych osiedli.

Wyszukiwanie działek

Formatkę wyszukiwania działek uruchamiamy klikając na pasek Działki - wyszukiwanie znajdujący się na dole lewego panelu mapy.

Formatka wyszukiwania działek

Wybieramy kolejno: obręb geodezyjny, arkusz, numer działki.
Klikamy przycisk Szukaj.
Wyświetli się jedna pozycja na liście wyników (lub więcej, jeśli wynikiem wyszukiwania jest grupa działek np. kiedy szukamy wszystkich działek arkusza).
Jednocześnie mapa przyliży się do działki. Możemy też przybliżyć się do wybranej działki (arkusza, obrębu) klikając ikonę przybliżania Ikona - Przybliż do działki

Działki można identyfikować bezpośrednio na mapie myszką (po uprzednim kliknięciu ikony identyfikacji Ikona - Identyfikacja na górnym pasku menu aplikacji mapowej). Formatka identyfikacji wyświetli także dane o typie własności.

Mechanizm wyszukiwania wyróżnia wyszukaną działkę żółtą obwódką, która po kilku sekundach automatycznie znika (i nie zawsze jest widoczny na tle koloru własności działki).
Działkę można jednak na mapie wyróżnić: chwilowo po najechaniu nań myszą na liście wyszukanych wyników lub trwale poprzez jej selekcję (ikona Ikona - Selekcja dodawanie na liście wyników wyszukania).

Lista kategorii własności prezentowanych na mapie.


 

Pytania i uwagi proszę kierować na adres - sip@um.wroc.pl.


O serwisie www Systemu Informacji Przestrzenej Wrocławia / Kontakt  -  BIP Urzędu Miejskiego  -  www.wroclaw.pl