System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Mapy

Mapa Podstawowa »

Udostępniliśmy wyszukiwarkę komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

Po wyszukaniu adresu zamieszkania, na mapie wyświetli się adres i położenie odpowiedniej komisji wyborczej. Wyszukiwarka uwzględnia te adresy, w których mieszkańcy są zarejestrowani na listach wyborczych.
Zachęcamy do weryfikacji przypisania do komisji - zasięgi niektórych obwodów wyborczych uległy zmianie, w porównaniu do lat poprzednich.

Zawartość

Wyszukiwanie ulic/adresów

Za pomocą wyszukwiarki ulic/adresów można także wyszukać obiekty fizjograficzne takie jak: parki, lasy, wzgórza, stawy, jeziora, kąpieliska, mosty, kładki, jazy, śluzy, itp.

Formatkę wyszukiwania ulic/adresów uruchamiamy klikając w górnym pasku menu aplikacji mapowej Wyszukiwanie > Działki - wyszukiwanie lub na dole lewego panelu na zakładkę "Wyszukiwanie adresów"

W efekcie w lewym panelu aplikacji mapowej pojawi się formatka "Wyszukiwanie adresów".

W "Mapie podstawowej" formatka wyszukiwania ulic/adresów wyświetla się domyślnie na obszarze mapy. Można ją przesuwać na dowolne miejsce mapy lub powiększyć/zmniejszyć chwytając kursorem myszy jej dolną lub prawą krawędź.

Formatka wyszukiwania ulic/adresów

Po wpisaniu fragmentu nazwy (minimum trzech liter ale nie cechy "ul.") powinniśmy otrzymać w podpowiedzi wszystkie ulice spełniające zadany warunek.
Formatka wyszukiwania ulic/adresów - lista podpowiedzi

Wybór szukanej wyświetla także listę numerów adresowych należących do tej ulicy.
Formatka wyszukiwania ulic/adresów - lista adresów

Kliknięcie na wybrany punkt adresowy wyświetli odpowiedni obszar mapy ze zidentyfikowanym adresem (by zawęzić/ujednoznacznić listę adresów można wpisać odpowiedni numer w polu "Adresy" i kliknąć "Szukaj").

Najechanie myszą na któryś z punktów adresowych listy wyszukiwania podświetli nam ten punkt na na mapie w czasie gdy kursor myszy będzie się utrzymywał nad wybranym elementem listy adresowej.

Formatka wyszukiwania wyświetlaną na obszarze mapy można zwinąć do lewego panelu mapy klikając ikonę Ikona dokowania modułu funkcyjnego. Formatkę przesuniętą do lewego panelu można rozwinąć na mapę klikając przycisk Ikona oddokowania modułu funkcyjnego.

Wyszukiwanie placówek edukacyjnych

Formatkę wyszukiwania placówek edukacyjnych uruchamiamy klikając w górnym pasku menu aplikacji mapowej Wyszukiwanie > Placówki Edukacyjne - wyszukiwanie lub na dole lewego panelu na zakładkę "Placówki Edukacyjne - wyszukiwanie"

W efekcie w lewym panelu aplikacji mapowej pojawi się formatka o powyższym tytule.

Formatka wyszukiwania placówek edyukacyjnych

Po wpisaniu fragmentu nazwy (minimum trzech liter) powinniśmy otrzymać w podpowiedzi zawierających placówki spełniające zadany warunek.

Kliknięcie wybranej placówki wyświetla ją na przybliżonym fragmencie mapy.

Lista placówek domyślnie jest wyświetlana uporządkowana alfabetycznie, przyciskiem ZA możemy zamienić kolejność, a przyciskiem az powrócić do domyślnego ustawienia.


Pytania, uwagi oraz informacje o ew. błędach prosimy kierować na adres - sip@um.wroc.pl.


O serwisie www Systemu Informacji Przestrzenej Wrocławia / Kontakt  -  BIP Urzędu Miejskiego  -  www.wroclaw.pl