System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Mapy

Mapa Edukcji
(przeniesiona na Mapę Podstawową) »

Warstwy tematyczne (wszystkie zostały przeniesiona na "Mapę Podstawową").

Wyszukiwanie placówek edykacyjnych

Formatkę wyszukiwania placówek edykacyjnych uruchamiamy klikając w górnym pasku menu aplikacji mapowej Wyszukiwanie > Placówki Edukacyjne - wyszukiwanie lub na dole lewego panelu na zakładkę "Placówki Edukacyjne - wyszukiwanie"

W efekcie w lewym panelu aplikacji mapowej pojawi się formatka o powyższym tytule.

Formatka wyszukiwania placówek edyukacyjnych

Po wpisaniu fragmentu nazwy (minimum trzech liter) powinniśmy otrzymać w podpowiedzi zawierających placówki spełniające zadany warunek.

Kliknięcie wybranej placówki wyświetla ją na przybliżonym fragmencie mapy.

Lista placówek domyślnie jest wyświetlana uporządkowana alfabetycznie, przyciskiem ZA możemy zamienić kolejność, a przyciskiem az powrócić do domyślnego ustawienia.


Pytania, uwagi oraz informacje o ew. błędach prosimy kierować na adres - sip@um.wroc.pl.


O serwisie www Systemu Informacji Przestrzenej Wrocławia / Kontakt  -  BIP Urzędu Miejskiego  -  www.wroclaw.pl