Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Wybory Prezydenta RP 2020

Mapa i wyszukiwarka lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu. Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającej adresowi zamieszkania, siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Przy okazji prezentowane są informacje o dostosowaniu lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja umożliwia zmianę podkładu mapowego (na ortofotomapę) - przez klinięcie ikony "Mapy podkładowe". Można też ją udostępniać, w różnych formach, za pomocą narzędzia "Udostępnianie", w tym osadzać na innych stronach internetowych.

Aplikacja jest przystosowana do obsługi dotykowej na urządzeniach mobilnych.